Musikerbjudande:

Storslagen, elegant och dansant – allt rymms i detta program med musik av några av världens absolut främsta tonsättare. Varför inte ge bort enNobelkonsert i julklapp?

Några exempel:
Ur Johann Sebastian Bachs stora skattkista har vi valt en riktig pärla – Prelude. Att det svänger om Mozart är naturligtvis ingen nyhet – men vi tror oss ändå våga påstå att så här har ni sällan eller aldrig hört Amadeus`s musik – “Rondo alla Turca” (Turkish March)!

 

Ett pris med lång historia

Varje år den 10 december – på Alfred Nobels dödsdag – delas Nobelpriset ut. Enligt Nobels testamente bands större delen av hans förmögenhet i en fond. Avkastningen från fonden skulle gå till dem “som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta”.

  • Oscar II hade klagomål

Prissumman och möjligheten för utländska pristagare var det som gav Nobelpriset så högt anseende inledningsvis. Ändå klagade kung Oscar II över att priset kunde gå till andra nationaliteter än svenskar.

Ragnar Sohlman, en av Nobels medarbetare, utsågs till testamentsexekutor. Han blev den som drev arbetet med att samla förmögenheten som var spridd över hela världen. Ett arbete som tog tid.

Först den 29 juni 1900 fastställde dåvarande kungen Nobelstiftelsens grundstadgar och regler för prisutdelningarna. Det första priset delades ut den 10 december 1901.

  • Fem priser instiftades

Enligt Nobels önskan inrättades fem Nobelpris: fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt ett fredspris. Det bestämdes även att Karolinska institutet skulle dela ut medicinpriset, Vetenskapsakademien kemi- och fysikpriset medan fredspriset skulle delas ut av det norska Stortinget.

Fredspriset var kontroversiellt vid den tiden då man diskuterade den svensk-norska unionen.

Formuleringar i Nobels testamente som till exempel “under det förlupne året” var i behov av förklaringar och regler för hur de skulle tillämpas. I det här fallet var det uppenbart att formuleringen inte kunde tas bokstavligen då det tar tid att komma fram till banbrytande upptäckter.

  • Ett sjätte pris tillkom

Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfreds Nobels minne instiftades av Sveriges Riksbank 1968. Vetenskapsakademin godkände priset, som delades ut första gången 1969. I dagligt tal omnämns det som Nobelpriset i ekonomi.

Flera andra intressegrupper har föreslagit Nobelpris i andra kategorier, men efter Ekonomipriset fattade Nobelstiftelsen ett principbeslut om att inte inrätta fler kategorier.

  • Max tre får dela

Det bestämdes även att tre personer som mest kunde dela på priset. Priserna skulle dessutom vara personliga, dock med undantaget för fredspriset som även en institution kan få. Ett pris kan även hållas inne ett år. Om det inte delas ut följande år går pengarna tillbaka till fonden. Något som inträffat under till exempel världskriget.

Hur utses då pristagarna? Det finns vissa variationer mellan de olika prisen men det finns även vissa likheter. En är att ledamöter i församlingarna som delar ut prisen, professorer i de olika ämnena och tidigare pristagare kan föreslå kandidater.

  • Experter hjälper till

En särskild nobelkommitté i varje priskategori utför det förberedande arbetet. Den tar ofta hjälp av ämnesexperter som granskar olika kandidater speciellt. Allt mynnar senare ut i ett förslag till valförsamlingen i Vetenskapsakademien och Karolinska institutet.

När det gäller Svenska akademien så lämnar ledamöterna in egna förslag som senare diskuteras. Fredspristagaren utnämns av kommittén som är valförsamlingen. Förvaltningen av Nobels fond sköts av Nobelstiftelsen.

  • Investeringsregler ändrades

Enligt Nobels testamente skulle pengarna placeras i “säkra värdepapper”, statsobligationer. Dessa gav dock med tiden allt sämre utdelning och prissumman sjönk.

Regeringen lättade med tiden på reglerna och från och med 1953 har stiftelsen nästan kunnat investera som den funnit mest lönsamt.

Läs också:

Vem var Alfred Nobel?

Alfred Nobel – vagabond och vetenskapsman

Anekdoter kring Nobelpriset

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s