Money Clip - Gold Tone wDiamond  


Husavdraget (RUT och ROT): Den maximala skattereduktionen för husarbeten är oförändrat 50 000 kronor/ person och år. Men det går inte att få skattereduktion på ett större belopp än det finns skatt att reducera.

Fastighetsavgiften: Maximal fastighetsavgift höjs från 6 512 till 6 825 kronor. Minsta belopp för fastighetsavgift som gäller för pensionärer höjs från 2 922 kronor till 3 004 kronor.

Småhustaxering 2012: Nya taxeringsvärden för åren 2012-2014 fastställs och besked skickas ut i början av juli. För dem som betalar mindre än högsta fastighetsavgiften innebär en höjning av värdet högre skatt. Skattesatsen är då 0,75 procent på taxeringsvärdet och maximal avgift nås vid ett taxeringsvärde på 910 000 kronor.

Kvarskatt: Betala in kvarskatt som är större än 20 000 kronor för inkomståret 2011 senast den 13 februari. Från och med den 14 februari räknas ränta.

Uthyrning av privatbostad: Det skattefria beloppet vid uthyrning av privatbostad höjs från 18 000 till 21 000 kronor.

Sjuk: Högsta nivån för sjukpenning/dag höjs från 682 till 702 kronor, lägsta från 22 till 23 kronor. Högsta sjukpenninggrundande inkomst höjs från 321 000 till 330 000 kronor per år.

Tobaksskatt: Skatten höjs med 13 öre. Ett paket cigaretter för 48 kronor blir 3 kronor dyrare. Röker man ett paket per dag betyder det 1 130 kronor mer per år inkl moms. Priset för en dosa snus, 45 gram, ökar från 47 till 49 kronor.

Reseavdrag: Höjda gränser för reseavdrag. Den nedre gränsen för när man kan göra avdrag för resor mellan bostaden och arbetet höjs från 9 000 till 10 000 kronor.

Högkostnadsskydd: Det blir även höjda gränser för högkostnadsskydd vid läkarbesök och inköp av mediciner. För läkarbesök höjs gränsen från 900 till 1 100 kronor och för mediciner från 1 800 till 2 200 kronor.

Sparandet i pensionsförsäkringar: Annat att komma ihåg är att avdragsgillt sparandet i pensionsförsäkringar ska betalas in före årsskiftet. Man får maximalt spara 12 000 kronor per år som löntagare. För egenföretagare gäller 12 000 kronor plus 35 procent av inkomsten av näringsverksamhet eller 428 000 kronor.

Höjningar: Pensioner, inkomst- och tilläggspensionen höjs med 3,5 procent, samt höjt bostadsbidrag och sänkt moms på utemat.

Sänkningar: Momsen på restaurang- och cateringtjänster sänks från 25 till 12 procent.

ISK: En förändring nästa år är att investeringssparkontot (ISK) införs.

Källa: Institutet för privatekonomi
Advertisements