Beslutet att tilldela Ralph Steinman nobelpriset kvarstår, trots att han avled i fredags uppger Nobelstiftelsen. Årets Nobelpris i medicin/fysiologi går till Bruce Beutler, Jules Hoffmann och Ralph Steinman för deras forskning kring immunförsvaret.

Halva priset går till Ralph Steinman medan den andra halvan delas mellan Bruce Beutler och Jules Hoffmann.

Enligt Steinmans universitet, Rockefeller, avled Steinman av cancer i bukspottkörteln som han diagnosticerades med för fyra år sedan. Steinman dog i fredags, 68 år gammal. Enligt Rockefeller-universitetet fick han längre tid i livet tack vare immunologisk behandling som vilade på hans egen forskning om dendritceller.

Göran Hansson, Nobelkommitténs sekreterare, bekräftar för TT att Ralph Steinman har avlidit under den gångna helgen. Beskedet tvingade Nobelkommittén att gå igenom stadgarna för att klargöra om den avlidne kan tilldelas priset. Efter några timmars överläggning beslutade kommittén att Steinman får behålla priset.

Nobelstiftelsens stadgar anger att ett “arbete som utförts av en person som senare avlidit inte får prisbelönas”. Priset får dock tillfalla en person som utsetts till pristagare men avlidit innan han eller hon mottagit priset, skriver Nobelstiftelsen med anledning av beslutet.

“Beslutet om att tilldela Ralph Steinman Nobelpriset fattades emellertid i god tro utifrån antagandet att pristagaren var i livet”, skriver Nobelstiftelsen i ett pressmeddelande och konstaterar:

“En ändamålsenlig tolkning av nämnda bestämmelser leder till slutsatsen att Ralph Steinman ska tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2011. Avsikten med ovan nämnda stadga är att klargöra att Nobelpriset inte medvetet ska delas ut postumt.”

De tre belönas för upptäckter rörande grundläggande principer för hur vårt immunsystem aktiveras. Detta har enligt Nobelkommittén revolutionerat immunologin.

“Vi är alla rörda över att vår fars många år med hårt arbete erkänns med ett Nobelpris. Han ägnade sitt liv åt sitt arbete och sin familj och han skulle sannerligen ha känt sig hedrad”, säger Steinmans dotter Alexis på universitets webbsida.

Årets pristagare har gjort upptäckter som har revolutionerat våra möjligheter att förstå hur vi försvarar oss mot bakterier och virus, säger KI-professorn Lars Klareskog som varit med att utse årets pristagare.
– Det finns en lång rad med läkemedel och vacciner som utvecklas just nu och som bygger helt på dessa upptäckter.

Enligt Klareskog är kunskap om hur vårt immunsystem fungerar helt central.
– Utan vårt immunsystem skulle vi inte överleva.

Läkarvetenskapen har fått nya kunskaper om sjukdomars uppkomst, och nya möjligheter att utveckla metoder för att förebygga och behandla infektioner, cancer och inflammationssjukdomar. De har bland annat lett fram till bättre vacciner mot infektioner och tumörer.

Upptäckterna hjälper oss också att förstå varför immunförsvaret ibland gör misstag och attackerar kroppens egna vävnader.

Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg hyllar de tre pristagarna.

– Fantastiskt bra, alla tre har verkligen gjort banbrytande upptäckter, säger professor Mary Jo Wick vid institutionen för biomedicin vid Göteborgs universitet.

Beutler och Hoffmann upptäckte receptorer, mottagare på kroppens celler, som kan reagera på farliga och sjukdomsalstrande mikroorganismer och aktivera det medfödda immunförsvar som är den första försvarslinjen i immunsystemet.

Ralph Steinman upptäckte immunsystemets dendritceller 1973 och deras unika förmåga att både aktivera och reglera den förvärvade immunreaktionen som utgör en andra försvarslinje och som kan döda mikroorganismerna i kroppen.

Hoffman och Beutler gjorde sin upptäckter 1996. Hoffman studerade immunsystemet hos bananflugor och fann att en speciell receptor som kodas av en särskild gen, den så kallade Toll-genen, var inblandad i avkännandet av mikroorganismer som trängt in i kroppen. Samtidigt fann Beutler att däggdjur har ett system som är mycket likt bananflugornas.

Fakta om pristagarna:

Bruce A Beutler är född 1957 i Chicago i USA. Sedan 2000 är han professor i genetik och immunologi vid Scripps Research Institute i La Jolla, USA.

Jules A Hoffmann är född 1941 i Echternach, Luxemburg och studerade biologi vid universitetet i Strasbourg. Mellan 1974 och 2009 ledde han ett forskningslaboratorium i Strasbourg.

Ralph M Steinman föddes 1943 i Montreal i Kanada. Sedan 1988 var han professor i immunologi vid Rockefeller University i New York, USA. (TT)

via:  Aftonbladet

Advertisements